I see a taco

Näe tacoja ympärilläsi ja nappaa siitä kuva. Kyseessä voi olla kaarisilta, auringonlasku, Tennispalatsilla komeileva yli 30 metriä leveä taco tai mikä vain tacon muotoa muistuttava asia. Jaa kuva Instagramissa tunnisteella #iseeataco, tägää mukaan @tacobellsuomi ja voit voittaa tacot koko vuodeksi!

Arvonnan säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Järjestäjänä toimii Restel Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”), Hämeentie 19, 00501 Helsinki. Y-tunnus: 0828237-2. Restel Oy käsittää konserniin kuuluvat yhtiöt: Restel Oy, Restel Fast Food Oy, Restel Liikenneasemat Oy, Restel Ravintolat Oy, Restel Fresh Food Oy sekä Restel Mexican Food Oy.

ARVONNAT
Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä se liity millään tavalla Facebookiin. Arvontaan osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta.

Arvonnan alkamis- ja päättymisajankohta
Arvonnan osallistumisaika päättyy 31.5.2021.

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua Restelin työntekijät tai arvonnan järjestelyiden kanssa tekemisissä olleet henkilöt. Voittajaan tulee voida ottaa yhteyttä Facebookin tai Instagramin yksityisviestillä.

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua noudattamalla arvontapostauksessa olevia ohjeita. Arvontapostauksessa ilmoitetun päättymisajankohdan jälkeen kirjoitettuja kommentteja tai kommentteja, jotka rikkovat näitä sääntöjä ei lasketa mukaan arvontaan. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit. Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä se edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai markkinointiluvan antamista. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Palkinto
Arvonnan palkinto on tacot koko vuodeksi (lahjakortin muodossa 365 tacoa, arvo noin 913 €). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi vaihtaa. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle ellei Järjestäjän kanssa toisin sovita. Palkinnon lunastamisen rajoitukset toimitetaan voittajalle palkintolahjakortin mukana.

Voittajaan otetaan yhteyttä Facebookissa tai Instagramissa yksityisviestillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 48 tunnin kuluessa voittoilmoituksesta, Järjestäjä voi arpoa uuden voittajan. Tällöin oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskevat samat säännöt kuin alkuperäistäkin voittajaa. Palkinnon perille saattamisesta sovitaan voittajan kanssa erikseen.

Arvonnan päättäminen
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta.

Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron arvontapostauksessa ilmoitetuista palkinnoista.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevien palkintojen määrään ja arvoon. Järjestäjä ei vastaa osallistujille eikä palkinnon voittaneelle seurueelle arvonnasta aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta riippumatta siitä, miten ne ovat syntyneet. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.

Arvontasääntöjen sitovuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Henkilötietojen käsittely
Arvonnan yhteydessä annettuja tietoja käytetään vain voittajan arvontaan ja palkinnon perille toimittamiseen. Arvonnassa annettuja tietoja ei kerätä markkinointirekisteriin, luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja säilytetään 1 kuukausi arvonnasta. Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan etu- ja sukunimi arvontapostauksessa voittajan julkaisemisen yhteydessä.

KUVAT
Kuvien käyttöoikeus
Merkitsemällä kuvia Järjestäjän kilpailuissa, arvonnoissa tai muuten määritetyllä hashtagilla myönnyt seuraaviin ehtoihin: Myönnät Järjestäjälle ei-yksinomaisen ja tekijänoikeusvapaan käyttöoikeuden kaikille niille kuville, joiden yhteydessä käytät ilmoitettua hashtagia (jäljempänä ”Kuvat”). Kuvia voidaan käyttää Järjestäjän markkinointitarkoituksissa ja Järjestäjä saa oman harkintansa mukaan käyttää, monistaa, jakaa, muokata, editoida sekä yhdistää Kuvia muihin materiaaleihin. Käyttämällä Kuvia edellä mainitulla tavalla takaat, että sinä omistat Kuvien kaikki oikeudet, sinulle on myönnetty käyttöoikeus kuvissa esiintyviltä henkilöiltä tai henkilöltä, eikä Järjestäjän Kuvien käyttö riko lakeja tai mahdollisten kolmansien osapuolten oikeuksia. Käyttämällä Kuvia edellä mainitulla tavalla vapautat Restelin kaikista velvollisuuksista maksaa korvausta Kuvien käytöstä ja muista niihin liittyvistä immateriaalioikeuksista, jotka liittyvät yllä kuvattuihin käyttötarkoituksiin.